W Szkolnym Konkursie na palmę wielkanocną wzięło udział 14 uczniów z klas 0 – VIII. Wszystkie zgłoszone palmy wykonane były z żywych, sztucznych lub suszonych roślin i materiałów papierniczych. Nawiązywały twórczo do tradycyjnej palmy wielkanocnej. Podczas oceny brano pod uwagę walory artystyczne i estetyczne, rodzaj wykorzystanych materiałów oraz nawiązanie do tradycji.

Wyniki konkursu:

Kategoria kl.0

I miejsce – Kinga Bar

I miejsce – Milena Woś

Kategoria kl.1-3

I miejsce – Helena Stachowicz

I miejsce – Kamila Piwińska

I miejsce – Katarzyna Frączek

I miejsce – Maja Rogowska

I miejsce – Milena Buszta

I miejsce – Nikola Tasior

Kategoria kl. 4-8

I miejsce – Weronika Wawrzaszek

I miejsce – Igor Sroczyk

II miejsce – Sebastian Frączek

III miejsce – Szymon Piwiński

wyróżnienie –  Dominik Janas

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie oraz gratulujemy zajętych miejsc.

Grażyna Kochman, Małgorzata Rybińska