Uczniowie, działający w Szkolnym Kole Wolontariatu, po raz drugi dołączyli do akcji „Polskie Smyki Dzieciom z Afryki”.
Celem inicjatywy była organizacja zbiórki środków higienicznych i opatrunkowych
w polskich placówkach oświatowych na rzecz dzieci z Afryki uczęszczających do szkół prowadzonych przez misjonarzy współpracujących z Fundacją Pro Spe.
Dziękujemy rodzicom i uczniom oraz nauczycielom za złożone dary, które 19 kwietnia zostały przekazane do siedziby fundacji w Rzeszowie.