Już po raz drugi nasza szkoła włączyła się w akcję „Pola Nadziei”, która ma celu uwrażliwienie otoczenia na problemy osób nieuleczalnie chorych, a także zbieranie środków na funkcjonowanie Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.
Uczniowie naszej szkoły już od początku marca przygotowywali się do kwesty wykonując papierowe kwiaty żonkili. Dlaczego żonkili? – to kwiaty, który symbolizują nadzieję.
Dzięki życzliwości ks. Prałata Jana Woźniaka Proboszcza Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie, który zgodził się na przeprowadzenie zbiórki na terenie przykościelnym oraz dzięki szczodrości wielu ludzi 2 kwietnia 2023r. udało nam się zebrać niebagatelną kwotę bo aż 4 245,95 zł i 1 dolara!
Bardzo dziękuję wszystkim uczniom, którzy czynnie włączyli się do akcji a w szczególności wolontariuszom: Aleksandrze i Katarzynie Frączek, Zuzannie Domce, Kindze Mach, Gabrieli Buszcie – klasa 8, Michałowi Frączkowi, Antoninie Woźniak, Julii Janas, Kamili Piwińskiej , Sylwii Ożóg, Oliwii Antosz, Zuzannie Sroczyk, Milenie Surmacz, Milenie Buszcie, Karolinie Drąg, Martynie Zdeb, Zuzannie Karpińskiej, Gabrieli Buszcie – klasa 7, Wiktorii Col oraz wszystkim darczyńcom !
Opiekun SKW: Grażyna Kochman