Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie plastycznym ,,Zapobiegajmy pożarom”. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych jak również ratownictwo specjalistyczne, akcje ratowniczo-gaśnicze, ćwiczenia, szkolenia, itp.

Szczegółowych informacji udziela nauczyciel plastyki.