W naszej szkole-przez 10 kolejnych miesięcy roku szkolnego-realizowany był ogólnopolski projekt edukacyjno -czytelniczy „Bajki -Pomagajki”. Odbiorcami projektu byli nasi najmłodsi uczniowie -przedszkolaki. Poznawali różne trudne historie osób czy zwierząt oraz ich lęki, dzięki czemu uczyli się jak sobie radzić w życiu. Uczyli się akceptacji dla odmienności oraz radzenia sobie z emocjami. Czytanie bajek rozwija poczucie własnej wartości, empatię, wiarę we własne możliwości. Mamy nadzieję, że przedszkolakom Bajki -Pomagajki pomogą się wszechstronnie rozwijać.