Zamiast typowego komentarza zamieszczamy obszerny fragment przemówienia skierowanego do Wszystkich zebranych przez p. dyrektor Dorotę Sońska – Jagusztyn z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Oddaje ono w pełni charakter tego święta oraz oraz podkreśla istotę zawodu nauczyciela.

 

Dzień 14 października jest we współczesnej Polsce obchodzony jako dzień upamiętniający dokonania Komisji Edukacji Narodowej, ale też dzień, w którym tradycyjnie dziękujemy nauczycielom za ich pracę, doceniamy także pracę innych ludzi związanych z pracą szkoły m. in. pracowników obsługi szkoły.
Drodzy Pedagodzy , zanim uczniowie złożą Wam życzenia, pozwólcie, że najpierw ja Państwu podziękuję. Za Wasze zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale także w stosunku do problemów, z jakimi od wielu lat boryka się polska oświata. Za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów. Za to także, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. To dzięki Waszej pracy nasza szkoła jest wyjątkowa. To między innymi Wam zawdzięczamy, że w naszej placówce panuje ta niepowtarzalna atmosfera. Atmosfera, dzięki której zarówno uczniowie, jak i my nauczyciele,  pracownicy szkoły – lubimy ją, przychodzimy do niej z chęcią i przyjemnością. Dziękuję Wam osobiście także za to, że zawsze, w każdej dobrej i złej chwili mogę liczyć na Waszą pomoc i wsparcie. Mam głęboką nadzieję, że czujecie każdego dnia, nie tylko dziś, że Wy możecie liczyć na podobną pomoc i wsparcie z mojej strony.
Kim jest współczesny  dobry nauczyciel?
Współczesny nauczyciel to osoba, która jest fachowcem w swojej dziedzinie, ale także jest sprawnym pedagogiem i psychologiem, wychowawcą nie tylko swoich uczniów, ale bardzo często osobą pomocną także ich rodzicom. Jak mało kto potrafi sprostać rosnącym z roku na rok wymaganiom, zwiększającej się ilości obowiązków, rosnącym potrzebom szkoły i uczniów. Jest osobą stale dokształcającą się, powiększającą zasób swej wiedzy, szukającą ciekawych i niebanalnych rozwiązań. A przy tym wszystkim to zwykle człowiek pogodny, życzliwy i wyrozumiały.
Dziękując Państwu za to, że tacy właśnie jesteście, życzę przede wszystkim wytrwałości. Życzę, by znaczenie pracy, którą wykonujecie, stawało się coraz bardziej oczywiste dla wszystkich członków naszego społeczeństwa. Cieszmy się, że dane nam jest brać czynny udział w jednej z najważniejszych powinności, jaką może mieć człowiek w stosunku do drugiego człowieka – w przekazywaniu mu wiedzy i doświadczenia, w wychowywaniu go.
Uczycie swoich uczniów wrażliwości, otwartości, poszanowania inności i poświęcenia, poświęcacie im  swój czas, dbacie o rozwój naszej szkoły i promujecie  ją w środowisku lokalnym i nie tylko. Jestem zaszczycona, że wraz z Państwem mogę pracować. […] 

 

 

Więcej zdjęć z roku szkolnego 2015/2016 dostępnych po kliknięciu