W poniedziałek 12 września 2022 r. społeczność naszej szkoły aktywnie włączyła się w akcję Narodowego Czytania, której patronuje Para Prezydencka. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Narodowe Czytanie zostało zapoczątkowane w 2012 r. lekturą „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. W 2013 r. w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł A. Fredry. Kolejne lata to lektura: „Trylogii” H. Sienkiewicza, „Lalki” B. Prusa, „Quo vadis” H. Sienkiewicza, „Wesela” S. Wyspiańskiego, „Przedwiośnia” S. Żeromskiego, Nowel polskich, „Balladyny” J. Słowackiego oraz „Moralności pani Dulskiej” G. Zapolskiej. W tym roku wybór padł na tomik poezji, który zapoczątkował epokę romantyzmu w literaturze polskiej – „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Został on opublikowany w 1822 r. w Wilnie. Wielkie znacznie cyklu wierszy dla literatury polskiej potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru. Uczniowie naszej szkoły wspólnie z nauczycielami podczas przerw przeczytali następujące ballady: „Romantyczność”, „Świtezianka”, „Rybka”, „Powrót taty” i „Pani Twardowska”.

Więcej zdjęć tutaj – Narodowe Czytanie 2022