Uczniowie kl. V oraz chór szkolny, odegrali dla społeczności szkolnej, pantomimą, śpiewem i rozważaniami o powołaniu – tajemnice cierpienia, śmierci, złożenia do grobu i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pan Jezus wielokrotnie nauczał i dawał przykład właściwej postawy wobec cierpienia i krzyża. Przypominał wielu Świętym, iż rozważanie Jego bolesnej męki i śmierci, przynosi dla człowieka większą korzyść niż inne praktyki religijne. Wspólnie skorzystaliśmy z darów i łask Bożych, przygotowując się przez przeżywanie Męki Syna Bożego do nadejścia radości zmartwychwstania.

Więcej zdjęć tutaj – Wielkanoc 2024