W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym fundacji Orange „MegaMisja”.
Program stworzony został na zasadzie gry komputerowej, w której dzieci musiały pokonywać kolejne jej etapy, za co zdobywały punkty oraz nagrody. Gra odbywała się przy pomocy przygotowanej przez organizatora platformy internetowej i składała się z 10 etapów. Każdy etap zawierał serię zajęć/poziomów (od 3 do 5), które przeprowadzane były przez nauczyciela świetlicy zgodnie z proponowanym przez twórców platformy „MegaMisja” scenariuszem zajęć. Program zakładał przeprowadzenie godzinnych zajęć raz w tygodniu z każdą klasą. Wychowawca świetlicy przyjął częstotliwość prowadzonych zajęć na poziomie 1-2 razy w tygodniu ze względu na duże zainteresowanie zajęciami.
Tematy zajęć pozwalały dzieciom nabyć wiedzę i umiejętności w następującym zakresie: jakie treści można publikować w Internecie, jak chronić swoją prywatność, unikać niebezpieczeństw w sieci, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne informacje w internecie, tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki i filmy.
W ciągu minionego roku szkolnego dzieci, realizując program, przeszły wszystkie etapy gry edukacyjnej. Oprócz nowych umiejętności zdobyły także nagrody rzeczowe do klas oraz dla świetlicy szkolnej w postaci artykułów plastycznych, zabawek edukacyjnych, książek i gier planszowych, a także dwóch tabletów.
Koordynatorzy programu
Katarzyna Biały, Katarzyna Bartman