W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Orange – „MegaMisja”, podczas której uczniowie mają do wykonania zadania. Na pierwszych zajęciach uczniowie klasy 2 zapoznali się z bohaterami MegaMisji oraz celem naszej wspólnej przygody. Na zajęciach dzieci miały za zadanie wymyśleć gdzie należy szukać informacji o żółwiach, w celu przygotowania się do jego hodowli. Rozmawialiśmy również o źródłach informacji oraz z czego korzystamy, gdy chcemy się dowiedzieć czegoś nowego na dany temat.