Na lekcji przyrody klasa 4 poznawała zasady zdrowego stylu życia.
Przy okazji realizacji tematu uczniowie przygotowali „wesołe” kanapki, które ze smakiem zjedli.