18.05.2023 r. uczniowie klasy IV wzięli udział w lekcji odwróconej (ang. Flipped Classroom). Dotyczyła ona poprawnego redagowania zaproszenia i prowadził ją p. R. Nowak. Uczestniczyła w niej również p. Dorota Sońska – Jagusztyn – dyrektor szkoły.
Metoda ta polega na zmianie koncepcji zajęć. Uczniowie najpierw w swoich domach zapoznają się z nowymi treściami, a w szkole pogłębiają i utrwalają swoją wiedzę, ćwiczą umiejętności, rozwiązują zadania z wykorzystaniem wiedzy nauczyciela. Wcześniej uczący musi wyszukać lub przygotować rozmaite materiały dotyczące danej lekcji i udostępnić je uczniom w sieci. Mogą to być filmiki, animacje, artykuły, prezentacje, itp. W szkole można zacząć lekcję od krótkiego omówienia wykonanej przez uczniów pracy, a następnie poszerzyć Ich wiedzę.
Stosowanie metody lekcji odwróconej może przynieść wiele korzyści. Uczniowie, oglądając przygotowane materiały dydaktyczne, mogą je odtwarzać tyle razy, ile potrzebują, aby opanować prezentowane w nich treści. Metoda ta pozwala również zaktywizować uczniów, rozwinąć umiejętność poszukiwania i segregowania informacji i zachęcić do nauki.