Ile wody potrzeba do produkcji ubrań mieszczących się w jednej szafie? Czy dżdżownice
jedzą plastik? Ile śmieci rocznie produkuje każdy z nas? Czy Europa może być pierwszym na
świecie neutralnym klimatycznie kontynentem? Odpowiedzi na te pytania uzyskali
uczniowie naszej szkoły, którzy wzięli udział w akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach
Europejskich VIII” organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.