Dzieci uczęszczające do świetlicy badały zachowanie przedmiotów zbudowanych z różnych materiałów w chwili, gdy magnez znajdzie się blisko nich. Niezmiernie cenne doświadczenie.