Zajęcia rewalidacyjne są okazją do usprawniania zaburzonych funkcji u dziecka. W trakcie ich realizacji można korzystać z wielu pomocy dydaktycznych. Jedną z nich jest zestaw edukacyjny Shatten-Bauspiel umożliwiający konstruowanie konturów cienia.
Gra pozwala rozwijać i kształtować wyobraźnię przestrzenną, uczy umiejętności planowania i organizacji pracy, rozwija samokontrolę, koncentrację, sprawność manualną i koordynację wzrokowo – ruchową.