Podczas nauczania geometrii wyobraźnia przestrzenna jest bardzo ważna. Aby lepiej to zrozumieć, uczniowie mieli za zadanie zbudowanie figury przestrzennej, której obraz mieli przedstawiony tylko z wybranej perspektywy. Na koniec uczniowie uwolnili wodze fantazji i zbudowali budowle według własnego projektu.