Aby utrwalić wiedzę o graniastosłupach, uczniowie klasy VIII pracowali na siatkach tych brył, rozwiązując zadania.