Podczas nauczania geometrii wyobraźnia przestrzenna jest bardzo ważna. Aby lepiej to zrozumieć, uczniowie wykorzystywali szkielety graniastosłupów.