W ramach projektu Laboratoria Przyszłości nauczyciel geografii Ireneusz Janas wykorzystał planszę Profile glebowe na lekcji w kl. VII o glebach Polski. Natomiast w kl. V – na zajęciach Wulkany i trzęsienia Ziemi na na Islandii – wykorzystał planszę Budowa stożka wulkanicznego. Planszę tę wykorzystał także na lekcji o temacie Wybuchy i trzęsienia ziemi w Azji w kl. VIII.