Oto prace plastyczne uczniów przygotowane na konkurs KRUS ,,Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.