W ramach obchodów rocznicy uchwalenia konstytucji 3-go Maja w naszej szkole odbył się pierwszy gminny konkurs recytatorski pt. „Spotkanie z poezją- wiersze o Ojczyźnie”.
Uczniowie biorący udział przygotowali wiersze o tematyce patriotycznej, które później recytowali przed jury. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci z klas 1-3 oraz uczniowie klas 4-8.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych występów, laureatom jeszcze raz winszujemy zdobytych miejsc. Serdeczne podziękowania kierujemy również dla opiekunów dzieci, którzy przygotowali tak wzruszające występy.