Oto prace przygotowane przez uczniów na konkurs plastyczny ,,Grudniowy dzień”.