W listopadzie bieżącego roku odbył się konkurs plastyczny pt. „Barwy jesieni”. Głównym założeniem konkursu było zwrócenie uwagi dzieci na piękno i szeroką gamę barw jesiennej pory roku. Konkurs organizowany był w dwóch kategoriach wiekowych – przedszkolaki ( 4-6 lat) i klasy 1-3. Podczas oceny prac wzięto pod uwagę: pomysłowość, samodzielność na miarę wieku dziecka, estetykę. Wszystkie prace są piękne i zasługują na słowa uznania, jednak po długiej naradzie komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:
Kategoria przedszkolaki
I miejsca – Milena Dec, Adrian Jagusztyn
II miejsca – Milena Dudek, Michał Węglarz
III miejsca – Marcelina Rogowska, Zofia Stachowicz, Aleksander Bar
Wyróżnienia: Michalina Piwińska, Aleksandra Domka, Mikołaj Ruman, Mikołaj Rejman, Miłosz Rokosz, Filip Piwiński
Kategoria klasy 1-3
I miejsca – Magdalena Wrzos, Kinga Bar
II miejsca – Maja Rogowska, Maciej Sroczyk
III miejsca – Daria Rokosz, Helena Stachowicz, Katarzyna Frączek
Wyróżnenia: Milena Woś, Milena Dołęga, Magdalena Buszta, Szymon Sroczyk
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.
Organizator konkursu: Joanna Domka