Zapraszamy uczniów z klas 0- VIII do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie
EKO-stroju.
Cele konkursu:

-Promowanie recyklingu jako idei zagospodarowania odpadów do ponownego wykorzystania.

-Pogłębienie dotychczasowej wiedzy dotyczącej segregacji odpadów w gospodarstwach domowych oraz znaczenia recyklingu dla ochrony środowiska.
-Propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia.
-Zachęcenie uczestników konkursu do przedstawienia własnego kreatywnego pomysłu na czyste środowisko przyrodnicze, poprzez wykonanie stroju artystycznego z materiałów przeznaczonych do recyklingu.

Regulamin konkursu:

  • Uczestnicy przygotowują stroje ekologiczne lub ich elementy promujące ideę recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów.
  • Każda osoba biorąca udział w konkursie może zaprezentować jeden strój.
  • Technika wykonania strojów dowolna – temat pracy otwarty (strój wieczorowy, sportowy, do pracy, szkoły, na plażę, itp.).
    UWAGA: w prezentowanym stroju powinny pojawić się m.in.: gazety, tektura falista, wytłoczki do jajek, rolki papierowe, folia aluminiowa, puszki aluminiowe, nakrętki plastikowe.
    Ocenie podlegać będą: kreatywność uczestników przy projektowaniu stroju ekologicznego, wykorzystane materiały, staranność wykonania oraz estetyka pracy.

Propozycje strojów prosimy konsultować z nauczycielką plastyki -p. G.Rakoczy

Prezentacja strojów odbędzie się 21 marca 2023r. podczas występów ,,Mam talent”.
Na zwycięzców czekają nagrody.