Tyle dni a jedna wdzięczność, pełna szczęścia i radości z głoszenia Dobrej
Nowiny na rakszawskiej ziemi, przez pierwszą grupę kolędników misyjnych ze Szkoły Podstawowej Nr 2. W jej skład weszła cała klasa IV a opiekunem była katechetka p. Anna Szela. Zaczęło się od życzliwości i zgody wszystkich Rodziców, aby ich dzieci stały się małymi misjonarzami.
W Adwencie rozpoczęły się przygotowania: podział ról, nauka tekstów i
kolęd, przygotowanie strojów Maryi, gwiazd misyjnych, skrzydeł anielskich, koron. Babcia Filipa Frączka uszyła królewskie płaszcze a rodzice Igora Żamojdy zakupili strój Józefa. Wszyscy okazywali serce i pomoc. Na Szczepana – 26 grudnia – nastąpiło rozesłanie na Uroczystej Mszy Świętej, z błogosławieństwem. Dzieci po raz pierwszy
zakolędowały przy szopce, w kościele Dzieciątku Jezus i swoim Rodzinom.
27 grudnia po wspólnej modlitwie i wyruszyli w drogę od domu do domu z
kolędą i dobrym słowem i błogosławieniem tych, których odwiedzali.
Z ofiarą cierpienia tych, którzy zachorowali, z trudem, ze zmęczeniem, aż do przystanków w domu Kasi Frączek i w domu Izabeli Fałdy. Tam zostali
ugoszczeni jak królowie, by iść dalej w drogę, by nieść radość Dobrej Nowiny, by pomagać dzieciom w Kolumbii.
28 grudnia pomogła Kolędnikom Pani Renata Babiarz – wychowawczyni kl. IV. Tego dnia było pod wiatr, długo na nogach, kolędowanie na polu. Domy trzydziestu trzech rodzin były otwierane dla kolędników na oścież z serdecznością i szczodrością z oklaskami, ale i też były domy puste, zamknięte.
2 stycznia odbyła się kolęda u Pani Dyrektor Doroty Sońskiej – Jagusztyn i we wszystkich klasach.
Natomiast 4 stycznia gościliśmy u Wójta Gminy Rakszawa p. Jacka Szubarta i pracowników Urzędu Gminy oraz w pobliskim sklepie.
We wszystkich miejscach, które odwiedziliśmy, zebraliśmy kwotę 2600 zł. dla dzieci w Kolumbii.
6 stycznia o 11.00. podczas Uroczystej Mszy Świętej nastąpiło
dziękczynienie za czas kolędy misyjnej. W darach ofiarnych dzieci składały
symbole Kolumbii: orchideę z motylami i kawę oraz ofiarę zebraną przez kolędników misyjnych.
Dołączyły do Orszaku Trzech Króli i z wdzięcznością wyśpiewały swoją
kolędę dla wszystkich zebranych i Bogu na Chwałę!

A teraz w sercach dzieci jest wspólna modlitwa:
Daj Panie Jezu rozmnożenie grup kolędników za rok. Daj Boże to, co potrzeba, aby fenomen kolędowania misyjnego ogarnął jak największą liczbę kolędników, opiekunów i Rodzin przyjmujących kolędę. Daj Panie, byśmy razem radośnie i ofiarnie pomagali dzieciom na misjach. Amen.

Kolędnicy misyjni z klasy IV i p. Katechetka Anna Szela.