Tradycją w naszej szkole są klasowe spotkania opłatkowe, organizowane przez poszczególne klasy i wychowawców. Spotkania wigilijne integrują klasę i pozwalają lepiej się poznać, pielęgnują i utrwalają tradycje, które powinno znać młode pokolenie. Atmosfera w salach lekcyjnych była świąteczna i bardzo serdeczna. Kolędy można było usłyszeć zza każdych drzwi. Był biały opłatek, potrawy wigilijne, pierniki oraz piękne i życzliwe życzenia. Na korytarzach można było spotkać uczniów wędrujących z klasy do klasy, by móc podzielić się opłatkiem i złożyć życzenia innym nauczycielom oraz kolegom i koleżankom.

Wigilie klasowe są potrzebne w szkołach, ponieważ zbliżają wszystkich do siebie i wprowadzają do szkoły nastrój świąteczny, akcentując zbliżające się Boże Narodzenie.

Więcej zdjęć tutaj – Klasowe spotkania opłatkowe