20.12.2022 r. w naszej szkole odbyły się Jasełka. Wśród zaproszonych osób mieliśmy zaszczyt gościć: Wójta Gminy Rakszawa- pana Jacka Szubarta, Przewodniczącego Rady Gminy – pana Marcina Bardjana oraz Radną – panią Marzenę Janas- Piwińską, dyrektor ZEASiP-u – panią Jadwigę Wiśniowską, prezesa OSP Rakszawa- pana Pawła Suszka, przewodniczącą KGW- panią Krystynę Baran, emerytowanych nauczycieli oraz przybyłych przedstawicieli rodziców wraz z przewodniczącą- panią Elżbietą Piwińską.
Część artystyczną przedstawili wybrani uczniowie oddziałów klas 0-7 z gościnnym udziałem pani Elżbiety Piwińskiej. Występujący, zaprezentowali wydarzenia opowiadające o narodzinach Jezusa. Jednym z elementów uroczystości było odśpiewanie znanych kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru szkolnego pod kierownictwem pani Andżeliny Kyci.
Po występie Pani Dyrektor złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne, a następnie zebrani symbolicznie podzieli się opłatkiem.

Więcej zdjęć tutaj – Jasełka 2022