W tym roku w przedszkolu została przeprowadzona innowacja pedagogiczna zatytułowana „Z legendą przez Polskę”. Celem innowacji było poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych regionów Polski. Przedszkolaki zapoznały się z mapą Polski, ukształtowaniem terenu oraz położeniem najważniejszych miast, rzek i gór. Omawiane legendy dostarczyły dzieciom wiele ciekawych informacji o Warszawie, Krakowie, Toruniu, Poznaniu, Tatrach oraz Bałtyku. Nie zabrakło też zajęć o naszej najbliższej okolicy i miejscowości, w której mieszkamy. Nasze innowacyjne zajęcia wzbogaciły wiedzę dzieci oraz wzmocniły ich postawę małego patrioty. Zachęciły również do podróżowania i poznawania piękna naszej Ojczyzny.

Więcej zdjęć tutaj – Innowacja w przedszkolu-Z legendą przez Polskę