1. kwietnia 2024 r. w naszej szkole został zorganizowany I Powiatowy Konkurs „Drużynowe Mistrzostwa Matematyczne” dla uczniów klas IV-VI. Został on objęty Honorowym Patronatem Wójta Gminy Rakszawa – p. Jacka Szubarta.
    W konkursie brało udział 18 uczniów z okolicznych szkół (Wydrze, Wola Mała, Czarna oraz Rakszawa). Drużyny wykazały się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu: sprawnego liczenia, rozumienia pojęć matematycznych i logicznego myślenia. Udział w konkursie był nie tylko edukacyjny, ale spełniał rolę pozytywnej zabawy i właściwie rozumianego współzawodnictwa. Wszyscy uczniowie wykazali się wiedzą matematyczną. Poziom konkursu był bardzo wyrównany. Wyniki przedstawiają się następująco:
    I miejsce – drużyna Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola nr 1 w Rakszawie
    II miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rakszawie
    III miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Woli Małej.

Szczególne podziękowania kierujemy do p. Jacka Szubarta – Wójta Gminy Rakszawa za objęcie konkursu honorowym patronatem oraz za ufundowanie cennych nagród.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych matematycznych sukcesów!

Więcej zdjęć tutaj – I Powiatowy Konkurs „Drużynowe Mistrzostwa Matematyczne” dla uczniów klas IV-VI”