11.01.2023 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie odbył się „I GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK” zorganizowany przez panią Katarzynę Bartman oraz Andżelinę Kycia. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I – III i zaprezentowali polskie kolędy i pastorałki. Po występach uczestników, komisja zgodnie z wymaganiami regulaminowymi oraz kryteriami oceny – dobór repertuaru, interpretacja, intonacja, ogólny wyraz artystyczny – podjęła decyzję o przyznaniu następujących miejsc:
I miejsce – Maja Rogowska- uczennica SP Nr 2 w Rakszawie
II miejsce – Wiktoria Krzyśko- uczennica SP NR 3 w Rakszawie
III miejsce Dominik Napora – uczeń SP NR 2 w Rakszawie
Wyróżnienia otrzymali:
Wiktoria Jaźwa – uczennica SP NR 2 w Rakszawie
Julia Tomczyk – uczennica SP NR 2 w Rakszawie
Zuzanna Walawender – uczennica SP NR 3 w Rakszawie
Milena Woś – uczennica SP NR 2 w Rakszawie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie składa podziękowania, w szczególności Szkole Podstawowej Nr 3, która odpowiedziała na nasze zaproszenie. Dziękujemy pani Beacie Wolanik za przygotowanie uczniów. Poprzez udział w konkursie wszyscy uczestnicy przyczynili się do pielęgnowania i kultywowania tradycji oraz zwyczajów bożonarodzeniowych.
Dziękujemy za trud, poświęcony czas oraz wkład pracy włożony w przygotowanie kolęd
oraz pastorałek.