19. maja 2023 r. – w naszej szkole – został zorganizowany konkurs pt. „ I Gminne Drużynowe Mistrzostwa Matematyczne dla uczniów klas IV-VI”. Drużyny wykazały się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu: sprawnego liczenia, rozumienia pojęć matematycznych i logicznego myślenia. Udział w konkursie był nie tylko edukacyjny, ale spełniał rolę pozytywnej zabawy i właściwie rozumianego współzawodnictwa. Wszyscy uczniowie wykazali się wiedzą matematyczną. Poziom konkursu był bardzo wyrównany. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Wydrzu reprezentowana przez Michała Stopyrę, Filipa Magdę oraz Bartłomieja Mączkę.

II miejsce – drużyna Zespołu Szkoły i Przedszkola nr 1 w Rakszawie reprezentowana przez Martę Gęsiorowską, Zuzannę Urban i Patryka Wal.

III miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rakszawie reprezentowana przez Anastazję Całkę, Aleksandrę Frączek oraz Igora Sroczyka.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych matematycznych sukcesów!

Anna Kic