Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem trybu odbioru świadectw.
UWAGA – Przedszkole 25.05.2020 r. (czwartek), a klasy I-VIII 26.06.2020 r. (piątek).
Prosimy też o przestrzeganie obowiązujących procedur.