WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,GRUDNIOWY DZIEŃ”

Kategoria :

klasy 1-3

miejsce I

Kinga Bar – klasa I oraz Maja Rogowska -klasa II

miejsce II

Daria Rokosz -klasa I, Helena Stachowicz -klasa II oraz Milena Buszta – klasa III

Wyróżnienia:

Katarzyna Frączek – klasa II

Anna Janas – klasa II

Kategoria:

klasy 4-8

miejsce I

Weronika Wawrzaszek – klasa VII oraz Igor Sroczyk – klasa V

miejsce II

Dominik Janas – klasa VII oraz Gabriela Buszta – klasa VII

miejsce III

Aleksandra Frączek – klasa V

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!