9 kwietnia 2024 r. odbył się w SP 3 w Rakszawie Gminny Konkurs Krasomówczy, który został objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Rakszawa. Jego głównym celem było zaprezentowanie barwnym i bogatym językiem faktów oraz zdarzeń nierozerwalnie związanych z życiem i nauczaniem Papieża Polaka, służące pogłębianiu wiedzy, a także ukazaniu wielkości Jana Pawła II.
Reprezentowali nas:

  • Milena Surmacz – zdobyła II miejsce,
  • Adam Sobuś – otrzymał wyróżnienie.
    Serdecznie gratulujemy!