W dniu 12 maja 2022 r. uczennice klasy ósmej- Kinga Cisek i Urszula Janas wzięły udział  w Gminnym Konkursie Chemicznym „Tajemnice tablicy Mendelejewa”. Odbył się on w Szkole Podstawowej nr 3, a Honorowy Patronat nad nim objął Wójt Gminy Rakszawa. Celem konkursu było umożliwienie uczniom zaprezentowanie uzdolnień chemicznych, rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi a także osiągania osobistych sukcesów i wzmacniania poczucia własnej wartości. Wzięli w nim udział uczniowie klas VII – VIII ze szkół z terenu Gminy Rakszawa. Polegał on na rozwiązaniu testu złożonego z pytań zamkniętych i otwartych, obejmujących zagadnienia związane z budową układu okresowego.

   Nagrody zwycięzcom oraz upominki uczestnikom wręczył Wójt Gminy Rakszawa – Pan Jacek Szubart, który ufundował statuetkę dla laureata konkursu oraz nagrody.

Dziękujemy Uli i Kindze za przygotowanie się do konkursu i reprezentowanie szkoły oraz życzymy wielu sukcesów.