11 listopada 2021 roku poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w gminnych uroczystościach związanych z 103. Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Rozpoczęły się one Mszą Św. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rakszawie. Po jej zakończeniu odbył się koncert w wykonaniu laureatów „IV Gminnego Konkursu Piosenek i Pieśni Patriotycznych” i wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie na cmentarzu parafialnym odbył się Apel Poległych i zostały złożone kwiaty i zapalone znicze przy Pomniku Poległych.