W dn. 23. 03. 2024 roku w Domu Strażaka w Rakszawie odbyło się Gminne Spotkanie Wielkanocne zorganizowane przez Wójta Gminy Rakszawa – p.Jacka Szubarta, Radę Gminy Rakszawa oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Rakszawie.
Uczniowie klasy V i chór naszej szkoły przedstawili zaproszonym gościom Misterium Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Widowisko przygotowane przez Panie: Annę Szelę i Monikę Figielę spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem zebranych i nagrodzone zostało gromkimi oklaskami.