28.10. 2021 r. uczniowie klasy VII oraz VIII wzięli udział w pokazach popularno-naukowych zorganizowanych przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie. Odbyły się one w formie transmisji na żywo, realizowanej w ramach projektu „Fizyka kluczem do zrozumienia świata”, który dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.
Podczas pokazów uczestnicy mogli zobaczyć doświadczenia, które zadziwiły i zaciekawiły wszystkich. Prowadzący (dr Dominika Kuźma, dr inż. Mateusz Schabikowski oraz doktoranci IFJ PAN) opowiadali o szeregu zjawisk fizycznych: począwszy od prawa Bernoulliego, poprzez próżnię, a skończywszy na prostych efektach kwantowych. Podczas pokazów został przeprowadzony quiz z nagrodami.