W dniach od 2-6 listopada 21 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w zajęciach warsztatowych z języka angielskiego prowadzonych w ramach programu Euroweek – Szkoła Liderów w Różance, w „Wilii Wiktoria”.

Zajęcia prowadzone były przez wolontariuszy z Indonezji, Panamy, Nigerii oraz Wietnamu i wpisywały się w działania służące zapobieganiu zjawisku uzależnień wśród młodzieży szkolnej. Oprócz niewątpliwego treningu kompetencji językowych nasza młodzież miała możliwość brania udziału w zajęciach poruszających następujące bloki tematyczne: ”Praca w grupie”, „Kierowanie”, „Kultury świata”, „Świat – stosunki międzynarodowe”, „Liderstwo”.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż prowadzone były one metodą pracy grupowej oraz autoprezentacji, które wymagały od uczniów umiejętności pokonywania własnych słabości, barier komunikacyjnych, przewodzenia i organizowania pracy w zespole. Ich nabywanie spowodowało wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz podniosło ich umiejętności społeczne.

Uczniowie naszej szkoły nawiązali wiele  więzi i przyjaźni z uczestnikami, ale również  i  z wolontariuszami. Zapoznali się z zasadami projektu Wolontariatu Europejskiego, dającego szansę na poznawanie  kultur krajów na całym świecie.

Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu przez Wójta Gminy Rakszawa – p. Jacka Szubarta uczniowie naszej szkoły mogli bezpiecznie dotrzeć do miejsca zakwaterowania, a także uczestniczyli w dwóch wycieczkach. Jednej do Międzygórza – małego, urokliwego miasteczka zwanego polską Szwajcarią oraz do kopalni złota w Złotym Stoku.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie!

Udział w tego typu warsztatach nie tylko zwiększa kompetencje językowe,  pozwala na zwiedzenie interesujących miejsc ale przede wszystkim rozszerza kompetencje poznawcze uczestników, zachęcając ich do wyjścia poza ich środowisko zamieszkania. Zachęca również do pokonywania własnych słabości, barier komunikacyjnych i wskazuje na sposoby spędzania czasu wolnego od   nałogów.  Pozwala również na odkrywanie ukrytych talentów, poznawanie własnych kompetencji społecznych.