W marcu w naszej szkole odbył się tydzień języków obcych. W zabawę zaangażowane były wszystkie klasy. Zaprezentowały one, wylosowane przez siebie kraje. Uczniowie dodatkowo, przygotowali plakaty, ciekawostki, muzykę, tańce związane z danym państwem. Można było także podziwiać narodowe stroje z danych krajów.
Dziękujemy wszystkim, uczniom i rodzicom za zaangażowanie, wkład pracy, kreatywność i pomysłowość.