Ekologia to temat, który bardzo interesuje uczniów szkół podstawowych. Co możemy zrobić, aby ograniczyć marnowanie zasobów, w tym żywności? Jak zadbać jednocześnie o nasze zdrowie i planety? By odpowiedzieć na te pytania, nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do realizacji tak wyjątkowego projektu “Ekomisja w podstawówkach”.
Jest to nowa edycja projektu “Ekomisja – Nie marnuję!”, tym razem realizowanego w partnerstwie z Lidl Polska. Celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży na temat ekologii, zdrowego stylu życia oraz niemarnowania zasobów, w tym żywności.
W świetlicy szkolnej oraz w klasach I –III odbyły się ciekawe lekcje oparte na storytelingu i metodzie projektowej, a podsumowaniem projektu było wykonanie prac konkursowych.