7 lutego 2020r. klasa VIII uczestniczyła w lekcji otwartej z chemii pt. ,,Eko-energia w walce ze smogiem”. W czasie zajęć uczniowie dowiedzieli się m.in. co to jest smog, jakie są przyczyny powstawania tego zanieczyszczenia i jakie mogą być konsekwencje smogu dla zdrowia człowieka i  środowiska naturalnego. Poznali również środki ostrożności jakie  należy zastosować w przypadku wystąpienia smogu. Następnie uczniowie wykonali doświadczenie pt. ,,Smog w słoiku”, omówili spostrzeżenia i sformułowali wnioski. Ważne zadanie wykonały dziewczyny z klasy ósmej. Opracowały ankietę na temat wiedzy o smogu oraz zrobiły sondaż wśród grupy 35 osób, zarówno ze szkoły jak i spoza niej. Wyniki ankiety przedstawiły w formie diagramów. Na koniec uczniowie obejrzeli animowany film edukacyjny  „Odnawialne źródła energii” zrealizowany przez „To Do Media” dla Centrum Edukacji Ekologicznej Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

      Uczniowie doskonale się bawili, a  jednocześnie utrwalali sobie informacje dotyczące niebezpiecznego zanieczyszczenia jakim jest smog.