W RAMACH DNIA ZIEMI – UCZNIOWIE UCZĘSZCZAJĄCY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ – ZAPOZNALI SIĘ ZE SPOSOBAMI OCHRONY PLANETY, ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII ORAZ WYKONALI PLAKAT I RYSUNKI TEMATYCZNE.