Z okazji Dnia Nauczyciela Samorząd Uczniowski i uczniowie poszczególnych klas nagrali specjalne życzenia, piosenki i wykonali okolicznościowe laurki . O pedagogach nie zapomniała też Rada Rodziców, która przekazała życzenia i przygotowała spotkanie z okazji tego święta.