1 czerwca 2023 r. odbył się Dzień Dziecka zorganizowany przez Radę Rodziców we współpracy z OSP w Rakszawie. Rozpoczęli go p. Dorota Sońska – Jagusztyn – dyrektor szkoły i p. Paweł Suszek – Prezes OSP, którzy przywitali zebranych i złożyli dzieciom życzenia z okazji Ich święta. Później wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.
Następnie zobaczyliśmy, jak wygląda przebieg akcji ratowniczej. W dalszej kolejności dzieci mogły obejrzeć z bliska pojazdy strażackie i ich wyposażenie. Można też było sprawdzić się na torze przeszkód.
Podczas tego dnia gościliśmy również animatorki z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa z p. dyrektor Agnieszką. Rzepką. Przygotowały One różne zabawy, które sprawiły naszym uczniom mnóstwo radości. Można się było również wyszaleć na dmuchanych zjeżdżalniach – dzięki pani Małgorzacie Kwaśniak. Nad bezpieczeństwem na nich czuwał p. Grzegorz Frączek. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, o który zadbała Rada Rodziców na czele z przewodniczącą- p. Elżbietą Piwińską.
Z okazji Dnia Dziecka w naszej szkole odbyły się też zawody piłkarskie klas 5-8. Celem rozgrywek była integracja naszych uczniów oraz doskonalenie umiejętności piłkarskich . Wszystkie mecze rozegrane w sportowej atmosferze dostarczyły wiele emocji.
Ten dzień dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń. Oprócz wspaniałej zabawy mogliśmy się dowiedzieć wielu praktycznych rzeczy, czyli połączyć przyjemne z pożytecznym.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM W ORGANIZACJĘ TEGO WYDARZENIA I PROSIMY O PRZYJĘCIE NAJSZCZERSZYCH SŁÓW PODZIĘKOWANIA I UZNANIA!
SPOŁECZNOŚĆ SP 2 W RAKSZAWIE

Więcej zdjęć tutaj – Dzień Dziecka 2023