11.02.2020r. odbyła się dyskoteka dla klas IV – VIII z okazji zbliżających się walentynek.