27.11.2019r. odbyła się dyskoteka – dla klas IV – VIII – z okazji andrzejek. Zorganizował ją Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. Andżeliną Piątek. Oprócz tańców, były też wróżby, zabawy. Dziękujemy również przewodniczącej Rady Rodziców – p. D. Dyrdzie oraz zastępcom p. E. Frączek i p. K. Fusowi za przygotowanie poczęstunku.

Więcej zdjęć tutaj – Dyskoteka andrzejkowa