Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 są:

14.09.2021 r.

12.11.2021 r.

07.01.2022 r.

02.05.2022 r.

24 – 26.05.2022 r. (Egzamin ósmoklasisty)

17.06.2022 r.

W ww. dni szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.