Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 są:

14.09.2020 r. 

02.11.2020 r.

30.04.2021 r.

25 – 27.05.2021 r. (Egzamin ósmoklasisty)

04.06.2021 r.

23.06.2021 r.

W ww. dni szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.