Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Mierzwy w Rakszawie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 są:

  1. 14.10.2019r.  
  2. 31.10.2019r.
  3. 21.04 –23.04.2020r. (Egzamin ósmoklasisty)
  4. 1. 06.2020r.
  5. 12.06.2020r.
  6. 22. 06.2020r.

W ww. dni szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.